ஆன்லைன்மேனியா 100 DAY PLAN-ல் கேட்கப்பட்ட 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான வினாக்கள் புத்தக வடிவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.


(டி.என்.பி.எஸ்.சி. சமச்சீர் பொதுத்தமிழ் வினாவங்கி)


இந்தப் புத்தகத்தினைப் பெற கீழே க்ளிக் செய்யவும்.

TNPSC SAMACHEER TAMIL QUESTION BANK - FREE PDF

(டி.என்.பி.எஸ்.சி. சமச்சீர் பொதுத்தமிழ் வினாவங்கி)

10th Standard (பத்தாம் வகுப்பு)

WHY CHOOSE ONLINEMANIA?

Enhanced Training for Competitive Exam Aspirants and School Students with the Aid of Technology.

 
 
teacher.png
 

Expert Teachers

Learn from top experts who are passionate about teaching.

 
 
skill gap image.png
 

Close Skill Gaps

Stay current with Education and Technology and be more Productive

 
 
onthegolearningimage.png
 

On the Go Learning

Watch and Learn from your Computer, Tablet or Mobile devices anywhere, anytime

 
 
testimage.png
 

24/7

Learning Resources ( Online Tests, Quizzes, etc ) available on demand, around the clock