ஒரு முறை பணம் செலுத்தி 2019 முழுவதும்

TNPSC தேர்வுகளுக்கு ஆன்லைனில் படிக்கலாம்.

You can study for all Major TNPSC Exams like TNPSC GR 1 PRELIMS, TNPSC CCSE 2 AND TNPSC CCSE 4

 

GENERAL STUDIES + APTITUDE

 

APTITUDE AND REASONING

ONLINEMANIA'S NEW 100 DAY PLAN FOR TAMIL

Payment and Registration

TIME TABLE : NEW 100 DAY PLAN

STEPS TO JOIN NEW 100 DAY PLAN

STEP 1. FIRST REGISTER YOUR DETAILS WITH THE GOOGLE FORM GIVEN ABOVE.

STEP 2. WAIT FOR 24 HOURS. YOU WILL RECEIVE AN INVOICE THROUGH MAIL, WHATSAPP OR SMS.

STEP 3. PAY THE AMOUNT OF RS. 99 AS MENTIONED IN THE INVOICE TO COMPLETE YOUR REGISTRATION.


ஆன்லைன்மேனியா 100 DAY PLAN-ல் கேட்கப்பட்ட 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான வினாக்கள் புத்தக வடிவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.


(டி.என்.பி.எஸ்.சி. சமச்சீர் பொதுத்தமிழ் வினாவங்கி)


இந்தப் புத்தகத்தினைப் பெற கீழே க்ளிக் செய்யவும்.

PREVIOUS ONLINE CLASS LINKS

 
 

100 DAY PLAN - OLD SAMACHEER TAMIL BOOK

WHY CHOOSE ONLINEMANIA?

Enhanced Training for Competitive Exam Aspirants and School Students with the Aid of Technology.

 
 
teacher.png
 

Expert Teachers

Learn from top experts who are passionate about teaching.

 
 
skill gap image.png
 

Close Skill Gaps

Stay current with Education and Technology and be more Productive

 
 
onthegolearningimage.png
 

On the Go Learning

Watch and Learn from your Computer, Tablet or Mobile devices anywhere, anytime

 
 
testimage.png
 

24/7

Learning Resources ( Online Tests, Quizzes, etc ) available on demand, around the clock